sağlık & beslenme

Doğal Yoğurdun Faydaları

“Doğal sağlık deposu: Yoğurt”

Sağlıklı beslenmenin önemli ögelerinden biri olan yoğurt, sadece kalsiyum kaynağı olmasıyla değil, içerdiği protein ve yararlı bakteriler ile de vazgeçilmez besinlerin başında yer alıyor.

İnsan yaşamının her döneminde ‘optimal beslenme’ sağlanarak sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için yoğurt son derece önemlidir. Vücudun gereksinim duyduğu besin ögeleri çok çeşitli gıdalardan sağlanır. Gereksinim duyulan besin ögelerinin tümünün tek bir gıdadan sağlanabilmesi mümkün değildir. Ancak dört ana besin grubunda yer alan çeşitli besinlerin tüketilmesi durumunda vücudun gereksinimi olan besin ögeleri karşılanabilir. Bu yaklaşım kapsamında, süt ve süt ürünleri her öğünde tüketilmesi gereken besin grubudur.

left join

Yoğurt, gerek bileşiminde yer alan gerekse fermentasyon aşamasında sentezlenen çok sayıda madde nedeniyle beslenme ve sağlık açısından çok önemli bir gıdadır.

Protein, esansiyel yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12 ve folik asit içerikleri açısından iyi bir kaynak olan yoğurt, diğer bir ifade ile besin değeri bakımından oldukça zengin ve yeterli bir gıdadır.

Yoğurtta başlıca karbonhidrat kaynağı laktozdur. Laktoz, laktik asit bakterilerinin laktaz (β-galaktosidaz) enzimi vasıtasıyla monosakkaritlerine (glikoz, galaktoz) parçalanır. Fermentasyon sonucu ortaya çıkan başlıca ürün laktik asittir. Belirtilen monosakkaritler ince bağırsakta absorbe edilerek enerji kaynağı olarak kullanılır.

Laktaz enzimine sahip olmayan veya yetersiz düzeyde sahip olan bireylerde laktozun sindirimi ya tamamen durmakta ya da çok düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Laktozun monosakkaritlerine parçalanmadan ve ince bağırsağa absorbe edilmeden kalın bağırsağa geçmesi mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Ayrıca kalın bağırsağa ulaşan laktaz enzimi, burada laktozu parçalayarak laktoz intoleranslı kişilerde ishal, şişkinlik, gaz gibi hastalık belirtilerini ortadan kaldırmaktadır. Laktoz intoleranslı kişilerde ortaya çıkan diğer bir sorun ise kalsiyum alımının azalmasıdır. Bunun sonucu olarak kemik mineralizasyonun azalması halk arasında ‘kemik erimesi/osteoporoz hastalığına kaynaklık etmektedir. Bu tip rahatsızlıklar yaşayan kişilerin yoğurt tüketmesi önemlidir.

Yoğurt, sindirilebilirliği ve biyoyararlılığı yüksek olan protein ve büyüme ve yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli amino asitleri yeterli düzeyde içerir. Protein özelliği ile biyo aktif peptidler açısından da zengin bir kaynak olan yoğurt, insan sağlığını koruyucu ve geliştirici fonksiyona sahiptir.

Yoğurttaki kalsiyum içeriği, süte göre daha yüksektir. Kalsiyumun kemik dokusunun oluşumunda ve gelişimindeki fonksiyonu son derece önemlidir. Kalsiyum emilimine benzer şekilde fosfat, çinko, magnezyumum biyolojik olarak kullanılabilirliği yoğurt tüketimi ile oldukça artmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam için bağırsak florası son derece önemlidir. Sindirim sisteminin mide bağırsak gibi değişik bölgelerinde ortam pH’sı ve buna bağlı olarak mikroorganizma florası değişiklik sergiler. Alkali özelliği nedeniyle kalın bağırsakta hastalık yapıcı mikroorganizmalar gelişebilir. Bu mikroorganizmalar tarafından sentezlenen fenolik bileşikler bağırsakta yer alan canlı hücrelere yıkım etkisi yaratarak kolon kanseri riskini artırır. Asidik özellikleri nedeniyle yoğurdun kalın bağırsakta asitliğin artmasına neden olarak patojen mikroorganizmaları kısmen engellediği de bilinmektedir.

Gebelik döneminde de yoğurt tüketimi oldukça önemlidir. Yoğurt gerek annenin gerekse bebeğin gereksinim duyduğu besin ögelerini içeren bir gıdadır. Konuya ilişkin çalışmalarda çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin; gebelik döneminde yoğurt tüketiminin, bebeklerde alerji riskini ve diş çürüğü riskini azalttığı belirtilmektedir.

Benzer şekilde bebek ve çocuklarda da yoğurt tüketiminin sağlıklı yaşama katkılarının önemli olduğu açıklanmaktadır. Örneğin, besinsel değerlerinin yüksek olmasının yanı sıra fermentasyon aşamasında starter bakterileri tarafından hidrolize edilmeleri nedeniyle yoğurt proteinlerinin sindirilebilmesi/yarayışlık düzeyi yüksektir. Bu proteinler ‘büyüme ve kas kütlesinin oluşması ‘açısından katkı sunarlar. Diğer bir çalışmada, günde iki defadan fazla süt ve yoğurt tüketiminin erkek çocuklarında abdominal obezite üzerine koruyucu etki yaptığı saptanmıştır. Okul öncesi çocuklar üzerinde yürütülen bir çalışmada ise diyetlerine dokuz ay boyunca (haftada 5 gün) 125 g. yoğurt ilave edilen çocuklarda ‘boy, ağırlık ve kemik mineral dansite kazanımı’nın ilave edilmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Ülkemizde, süt ürünleri içinde en fazla tüketilen ürün yoğurttur. Son yıllarda evlerde yoğurt yapımı da giderek yaygınlaşmıştır. Ancak, yoğurttan gerekli faydayı sağlayabilmek için evde yoğurt yapımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Yoğurdun yetişkinler ve bebekler için arzu edilen faydayı sağlayabilmesi için yeterli sayıda ve canlı faydalı mikroorganizma içermesi gerekmektedir. Yoğurttan yoğurt mayalama yöntemi, mayadan mayaya aktarımı olduğu için beklenen faydayı vermemekte, her yapımda faydalı canlı mikroorganizma sayısının azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yoğurttan yoğurt mayalama, tat ve yapıda değişikliklere neden olmakta ve hiçbir zaman yoğurttan alınması gereken faydaları tümüyle sunmamaktadır. Bu nedenle her seferinde canlı faydalı mikroorganizma sunan, tek kullanımlık mayaların kullanımı önerilmektedir.

YOĞURDUN FAYDALARI

  • Bağırsak enfeksiyonlarına karşı vücut direncini artırır.
  • Anti-tümör özelliği ile vücuda destek olur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmesine yardımcı olur.
  • Laktik bakteriler gastrointestinal bölgede mikroflorayı değiştirerek mide ve bağırsak enfeksiyonlarının engellenmesine destek olur.
  • Laktik bakterilerin metabolik aktiviteleri sonucu ortaya çıkan organik asitler ve sentezlenen bakteriyosinler (doğal antimikrobiyel maddeler) hastalık etmeni mikroorganizmalara karşı etki gösterir.
  • Serum kolesterol seviyesinin önemli ölçüde azaltmasına yardımcı olur.
  • Şeker hastalığı, kalp hastalığı ve felç (inme) hastalığına yakalanma riskini azaltır.
  • Kalsiyum emilimini artırarak kemik ve dişlerin oluşumu ile gelişimine olumlu etki sağlar.
  • Vücuda, gereksinim duyduğu başlıca minerallerden fosfor, magnezyum, çinko, Vitamin B2, vitamin B12,ve pantotenik asit sunar.

Doğal Probiyotik Yoğurdun Faydaları
Doğal Kefirin Faydaları
Uzman Diyor ki